West Ham United wypowiedział dziś umowę Dyrektora skautingu Tony’emu Henry’emu ze skutkiem natychmiastowym, po jego nieakceptowalnych wypowiedziach prasowych. 

West Ham nie będzie tolerował żadnego rodzaju dyskryminacji. W klubie wszyscy są mile widziany bez względu na płeć, wiek, umiejętności, rasę, religię czy orientację seksualną.