West Ham United na swojej oficjalnej stronie opublikował zestawienie płatności na rzecz agentów piłkarskich. Klub w ciągu roku zapłacił łącznie ponad siedem milionów funtów prowizji menedżerskich. 

Treść ogłoszenia: 

Całkowita kwota wypłacona agentom / pośrednikom w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku wyniosła: 7,049,001,18. Zawiera ona dwa transfery w styczniu i w lutym oraz dwanaście transferów w okresie letnim.

Dla porównania w poprzednim roku klub wydał na ten cel: 6,380,339,31.