Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odznaczył w tym tygodniu medalem Bene Merito polskiego bramkarza – Łukasza Fabiańskiego, który na co dzień reprezentuje barwy West Hamu United. 

Fabiański otrzymał nagrodę z rąk Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii – Piotra Wilczka

W imieniu ministra spraw zagranicznych z radością wręczam honorowe wyróżnienie Bene Merito Łukaszowi Fabiańskiemu, bardzo utalentowanemu, wszechstronnemu i profesjonalnemu piłkarzowi, grającemu na pozycji bramkarza West Hamu United – klubu Premier League –  za jego zasługi w promowaniu swojego kraju za granicą – powiedział Ambasador.

Odznaka została ustanowiona 5 listopada 2009 roku, jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Wyróżnienie przyznaje minister spraw zagranicznych z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra lub kierownika urzędu centralnego, a także kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej urzędu konsularnego, instytutu polskiego lub innej placówki zagranicznej podległej ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.

Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz i jest jednostopniowa.