Serwis whufc.pl chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z wytycznymi RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Zbierane są wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji usług oferowanych Użytkownikom. Serwis dokłada wszelkich starań, by dane Użytkowników były bezpieczne. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych, a jedynie minimum potrzebne do normalnego funkcjonowania każdego serwisu internetowego. Mimo tego, celem lepszego zabezpieczenia tych danych korzystamy z szyfrowanego protokołu https.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest serwis whufc.pl. Możesz się z nami skontaktować poprzez stronę https://www.whufc.pl/redakcja lub na adres e-mail: westhampoland@gmail.com.

2. Co to są dane osobowe i z jakich danych korzystamy?

W obrębie serwisu whufc.pl dane osobowe stanowią takie informacje jak:

Serwis whufc.pl korzysta z usług Google Analytics (https://policies.google.com/privacy?hl=pl) oraz serwowania reklam. Serwis whufc.pl stosuje profilowanie, w celu dostosowania wyświetlanych reklam oraz monitoringu funkcjonowania portalu, co szczegółowo opisujemy w punkcie 5. Wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownik zamieszcza w obrębie serwisu (np. w komentarzach, wiadomościach prywatnych lub profilu Użytkownika) zostają umieszczone tam na jego własną odpowiedzialność. Prosimy o ostrożne i przemyślane zamieszczanie wszelkich prywatnych informacji na łamach serwisu. Serwis whufc.pl wykorzystuje tylko minimum potrzebnych danych do świadczenia usługi.

3. Dlaczego zbieramy Twoje dane?

Korzystając z serwisu whufc.pl zawierasz z nami umowę. Dane Użytkowników zbieramy wyłącznie po to, by wywiązać się tej umowy, dostarczając Ci usługi, które oferujemy. Przetwarzamy dane bazując na tzw. uzasadnionym interesie administratora (RODO, 47), a więc w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego Serwisu;
 • w celach analitycznych: zbierania statystyk dotyczących liczby odsłon, odwiedzin, unikalnych użytkowników, lokalizacji itp.;
 • zbierania opinii na temat funkcjonowania Serwisu;
 • poznania Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszego Serwisu;
 • wyświetlania spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom.

Przetwarzamy tylko niezbędne dane do realizacji tych usług.

Przypominamy informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z whufc.pl. Stosujemy pliki cookies oraz korzystamy z innych narzędzi (np. Google Analytics), by zapewnić odpowiednią jakość usług. Twoje dane są tak samo bezpieczne, jak były do tej pory i w praktyce nic się nie zmienia, ale mamy obowiązek Cię o tym poinformować, co też niniejszym czynimy.

4. Jaka jest podstawa prawna zbierania danych osobowych w Serwisie?

Twoje dane osobowe zbieramy, by umożliwić Ci korzystanie z oferowanych przez nas usług (pkt. 3). Oznacza to, że ich przetwarzanie w Serwisiewhufc.pl zachodzi w oparciu o uzasadniony interes administratora (preambuła 47,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

5. Kto jest odbiorcą lub współadministratorem Twoich danych osobowych?

whufc.pl to serwis, z którego od początku możesz korzystać całkowicie za darmo. By móc tworzyć dla Ciebie coraz ciekawsze materiały i usługi, potrzebna jest nam Twoja zgoda na lepsze dostosowanie treści marketingowych do Twojej aktywności. Treści reklamowe umożliwiają funkcjonowanie i rozwój whufc.pl, pozwalają na codzienne funkcjonowanie Redakcji i rozwój techniczny. Dlatego w celu profilowania aktywności Czytelników (dopasowania reklam do preferencji Czytelnika) korzystamy z usługi Google Adsense.

Google jest współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w tym celu. Profilowanie odbywa się automatycznie i nie korzysta z żadnych wrażliwych danych.

Jeśli jednak nie zgadzasz się na profilowanie w ramach naszego serwisu, w każdym momencie możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Masz prawo nie zgodzić się na zapis i odczyt plików cookies dostarczanych przez whufc.pl, jednak akceptujesz, że takie działanie może spowodować utratę niektórych funkcjonalności serwisu i utrudnić dostęp do pełni jego możliwości. Nie uniemożliwia to jednak przeglądania serwisu. Zgodnie z RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na urządzeniu. Poniżej zmiana ustawień plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Twoje dane są u nas bezpieczne i z zachowaniem należytej ostrożności mogą być udostępniane podmiotom pomagającym nam zapewnić właściwe funkcjonowanie serwisu, takim jak administrator serwera dedykowanego czy programista wykonujący zlecenie dla whufc.pl. Odbiorcami danych mogą być też podmioty podwykonawcze związane z realizacją sprzedaży internetowej, jak firma realizująca dostawę zamówień do Użytkownika, a spoza obszaru UE spółka Google LLC. W skrajnych i uzasadnionych przypadkach możemy przekazać też Twoje dane odpowiednim organom i instytucjom państwowym na ich wyraźny wniosek.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane wykorzystywane są wyłącznie do umożliwienia korzystania z funkcji oferowanych przez serwis whufc.pl.

Przetwarzamy dane do czasu wycofania zgody przez Użytkownika, ale w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani lub uprawnieni do ich zachowania w całości lub części i nie możemy ich usunąć.

7. Jakie są Twoje prawa?

Prawo do informacji i komunikacji z administratorem

Użytkownik ma prawo do kontaktu z administratorem serwisu whufc.pl w celu uzyskania informacji i/lub wyegzekwowania innych praw względem danych osobowych, które go dotyczą. Administrator serwisu whufc.pl zobowiązany jest w terminie nieprzekraczającym miesiąca dostarczyć właściwych informacji. W uzasadnionym przypadku termin ten może zostać przedłużony do trzech miesięcy. Administrator serwisu whufc.pl ma prawo zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby wyrażającej żądanie. Spełnienie żądań do informacji jest nieodpłatne, jednak w przypadku gdy są one nieuzasadnione, nadmierne lub uporczywe administrator serwisu ma prawo do pobrania opłaty za usługę lub odmowy jej wykonania.

Prawo do dostępu

Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy są one przetwarzane, do otrzymania ich kopii oraz informacji o zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych w serwisie whufc.pl.

Prawo do sprostowania

Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do natychmiastowego sprostowania oraz uzupełnienia brakujących danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje on prawidłowość danych (ograniczenie przetwarzania na czas potrzebny administratorowi do aktualizacji);
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik nie chce ich usunięcia.;
 • administrator nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne Użytkownikowi do dochodzenia roszczeń;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art.21, ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wobec przetwarzania (ograniczenie na czas potrzebny do ustalenia czy sprzeciw jest uzasadniony);

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych są one przechowywane, ale ich przetwarzanie następuje tylko za zgodą i na życzenie Użytkownika.

 • Prawo do przenoszenia danych
  Użytkownik, do którego dane należą ma prawo zażądać od administratora udostępnienia jego danych osobowych w pliku elektronicznym. Ma także prawo do przekazania danych bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Prawo do sprzeciwu
  Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo ze względu na swoją szczególną sytuację wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Wówczas administrator zaprzestaje przetwarzania, chyba, że jest ono konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne interesy praw i wolności lub dane są potrzebne do dochodzenia roszczeń.
 • Prawo do wniesienia skargi
  Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).